شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
ما اينجا جمع شدايم تا در مورد مشکلات همديگر همفکري کنيم در مورد زندگي خودمان حرف بزنيم و درددل بکنيم راحت باشيد ارام باشيد

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
الان گروه تعطیل است.
تسبیح دیجیتال
گروه راحت باشيد ارام باشيد
از ساعت 13 تا 23
vertical_align_top